23 tháng 11, 2019

Kho Font Việt Hóa của SVN

Kho Font Việt Hóa Tuyệt Đẹp của SVN

Ngoài Các Bộ Font Tiếng Việt cho Thiết Kế Đồ Họa, tôi tổng hợp ở đây những font Việt hóa để làm nguồn tài nguyên thiết kế đồ họa. Các bạn biết font nào đẹp, chưa có comment hộ để cập nhật thêm nhé.


Font Việt hóa là gì?

Font Việt hóa thường là những bộ Font đẹp, được dựng lại thêm dấu tiếng Việt và mã Unicode để người Việt có thể sử dụng thiết kế đồ họa, banner, trang trí, biên tập hình ảnh.

Cách tải Font Việt hóa
Fonts được lưu trữ trên Google Drive. Bạn click vào tên font để chuyển tới cửa sổ download, đợi 5 giây để down. Bạn chỉ nên chọn một ít font cần dùng, vì cài nhiều sẽ nặng máy.

1. Maestra

Maestra

2. SVN-Wellfont

SVN-Wellfont
SVN-Wellfont

3. SVN-One Day

SVN-One Day
SVN-One Day

4. SVN-Romaji Mincho

SVN-Romaji Mincho
SVN-Romaji Mincho
SVN-Romaji Mincho

5. SVN-Nexa Rust

SVN-Nexa Rust
SVN-Nexa Rust
SVN-Nexa Rust

6. Robika

Robika
Robika

7. SVN-Headline No. 45

SVN-Headline No. 45
SVN-Headline No. 45

8. SVN-Mukadua

SVN-Mukadua
SVN-Mukadua

9. SVN-Hello Headline

SVN-Hello Headline
SVN-Hello Headline
SVN-Hello Headline

10. SVN-Esmeralda Pro

SVN-Esmeralda Pro
SVN-Esmeralda Pro
SVN-Esmeralda Pro

11. SVN-Justice League

SVN-Justice League
SVN-Justice League

12. SVN-Evergreen

SVN-Evergreen
SVN-Evergreen
SVN-Evergreen

13. SVN-Amsdam

SVN-Amsdam
SVN-Amsdam
SVN-Amsdam

14. SVN-Hogfish

SVN-Hogfish
SVN-Hogfish
SVN-Hogfish


15. SVN-Bebop Slab Face

SVN-Bebop Slab Face
SVN-Bebop Slab Face

16. SVN-Le Beau New

SVN-Le Beau New
SVN-Le Beau New

17. SVN-Gumley

SVN-Gumley
SVN-Gumley

18. SVN-Radiant Slender

SVN-Radiant Slender
SVN-Radiant Slender

19. SVN-Giaza Pro

SVN-Giaza Pro
SVN-Giaza Pro

20. SVN-Truffaux Pro

SVN-Truffaux Pro
SVN-Truffaux Pro

21. SVN-Diablo

SVN-Diablo
SVN-Diablo

22. SVN-Big Noodle Titling

SVN-Big Noodle Titling
SVN-Big Noodle Titling

23. SVN-Black Stuff (Bold)

SVN-Black Stuff
SVN-Black Stuff

24. SVN-Nuit (Regular)

SVN-Nuit
SVN-Nuit

25. SVN-Jealous

SVN-Jealous
SVN-Jealous

26. SVN-Batman Forever Alternate

SVN-Batman Forever Alternate
SVN-Batman Forever Alternate

27. SVN-Posterizer KG Inline

SVN-Posterizer KG Inline
SVN-Posterizer KG Inline

28. SVN-Genica Pro

SVN-Genica Pro
SVN-Genica Pro

29. SVN-Every Movie Every Night

SVN-Every Movie Every Night
SVN-Every Movie Every Night

30. SVN-Abril Fatface

SVN-Abril Fatface
SVN-Abril Fatface

31. SVN-Secesja Pro

SVN-Secesja Pro
SVN-Secesja Pro

32. SVN-New Athletic M54

SVN-Splandor Typeface

33. SVN-Splandor Typeface

SVN-Splandor Typeface
SVN-Splandor Typeface

34. SVN-Naive Inline Bold

SVN-Naive Inline Bold
SVN-Naive Inline Bold

35. SVN-Neutraface 2 (Titling)

SVN-Neutraface 2
SVN-Neutraface 2

36. SVN-Mabella

SVN-Mabella
SVN-Mabella

37. SVN-Days

SVN-Days
SVN-Days

39. SVN-Dentra Typeface

SVN-Dentra Typeface
SVN-Dentra Typeface

40. SVN-Cintra

SVN-Cintra
SVN-Cintra

41. SVN-Heathergreen

SVN-Heathergreen
SVN-Heathergreen


42. SVN-Endless Sorrow

SVN-Endless Sorrow
SVN-Endless Sorrow

43. SVN-Toysans

SVN-Toysans
SVN-Toysans

44. SVN-Marujo


45. SVN-Servetica

SVN-Servetica
SVN-Servetica

46. SVN-Ziclets

SVN-Ziclets
SVN-Ziclets

47. SVN-Banana Chip Muffins

SVN-Banana Chip Muffins
SVN-Banana Chip Muffins

48. SVN-Avengeance

SVN-Avengeance
SVN-Avengeance

49. SVN-Passion

SVN-Passion
SVN-Passion

50. SVN-DK Clochard

SVN-DK Clochard
SVN-DK Clochard

51. SVN-Archaic 1897

SVN-Archaic 1897

52. SVN-Sarifa

SVN-Sarifa
SVN-Sarifa

53. SVN-Wednesday

SVN-Wednesday
SVN-Wednesday

54. SVN-Dumpling

SVN-Dumpling
SVN-Dumpling

55. SVN-Baby, You're A Star

SVN-Baby, You're A Star
SVN-Baby, You're A Star

56. SVN-Showcase Typeface

SVN-Showcase Typeface
SVN-Showcase Typeface


57. SVN-Veneer

SVN-Veneer
SVN-Veneer


58. SVN-Storyteller

SVN-Storyteller
SVN-Storyteller

59. SVN-Billy

SVN-Billy
SVN-Billy

60. SVN-Trench

SVN-Trench
SVN-Trench

61. SVN-Lifehack

SVN-Lifehack
SVN-Lifehack

62. SVN-Lolapeluza Black

SVN-Lolapeluza Black
SVN-Lolapeluza Black

63. SVN-Digitalis

SVN-Digitalis
SVN-Digitalis

64. SVN-Supercell Magic

SVN-Supercell Magic
SVN-Supercell Magic

65. SVN-LeOsler

SVN-LeOsler
SVN-LeOsler

66. SVN-Erika Ormig

SVN-Erika Ormig
SVN-Erika Ormig

67. SVN-Bjola

SVN-Bjola
SVN-Bjola


68. SVN-Brandon Printed Shadow

SVN-Brandon Printed Shadow
SVN-Brandon Printed Shadow

69. SVN-Childish Reverie

SVN-Childish Reverie
SVN-Childish Reverie

70. SVN-Top Secret

SVN-Top Secret
SVN-Top Secret


71. SVN-Pequena Neo

SVN-Pequena Neo
SVN-Pequena Neo

72. SVN-Euphorigenic

SVN-Euphorigenic
SVN-Euphorigenic

73. SVN-Bublont

SVN-Bublont
SVN-Bublont
SVN-Bublont

74. SVN-Cupcake

SVN-Cupcake
SVN-Cupcake
SVN-Cupcake

75. SVN-Gang Of Three

SVN-Gang Of Three
SVN-Gang Of Three

76. SVN-Chalkboard The Best

SVN-Chalkboard The Best
SVN-Chalkboard The Best

77. Bộ 108 fonts SVN (Update 13/05/2017)

fonts SVN

Là bộ font được làm lại, tinh chỉnh, update sau ngày 13/5/2017.

Related Posts