22 tháng 4, 2019

Hướng dẫn Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology

NAS Synology có thể dùng làm Datacenter nhỏ để sao lưu dữ liệu của PC. Với bộ tools cài lên PC, bạn có thể config backup tự động chạy nền, phân khối, chia nhỏ, vận hành mượt mà và không lo bị lạc mất data. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cấu hình cho con mini datacenter với NAS Synology.Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology

Bài viết tập trung vào khai thác ứng dụng Synology Data Replicator 3 để backup dữ liệu từ PC.

Trước tiên bạn cần:
  • Cài hoàn chỉnh Synology NAS.
  • Cài xong DSM OS cho NAS Synology.
  • Tạo các volume và shared folder xong.
  • Tạo user rồi set policy cho chúng với các folder trên.

Synology có triển khai một tool chuyên dụng là Data Replicator để backup dữ liệu từ máy PC tới NAS Synology. Bạn có thể cài tool này lên nhiều máy và cấu hình backup về một NAS tập trung.

I. Backup dữ liệu bằng Data Replicator


1. Down và Cài Data Replicator 3 lên máy tính.

2. Chỉ nơi lưu dữ liệu backup (backup destination = NAS Synology) cũng như những dữ liệu nào cần backup

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology


Không nhất định phải chỉ nơi lưu backup là NAS, mà đó có thể là một HDD gắn ngoài nối với PC quan đường LAN bằng CIFS protocol

3. Các hình thức backup:

  • Immediate: backup ngay lập tức, không dùng trong auto backup
  • Sync: backup và tiếp tục đồng bộ dữ liệu khi có thay đổi
  • Schedule: lập lịch backup theo hàng ngày, tuần, tháng để auto backup

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology


II. Khôi phục data cho máy tính


1. Bật Data Replicator, click Restore, chọn tiếp một trong hai chế độ Khôi phục dữ liệu.

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology


2. Chọn dữ liệu đã backup trước đó và Next.

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology


3. Chỉ định phiên bản backup bạn muốn restore bằng cách stick vào. Next.

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology


4. Chọn đường dẫn để lưu dữ liệu khôi phục. Chọn nơi gốc hoặc nơi mới để bung data

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology

Xong.

III. Backup data bằng Windows 7


Ghi chú:
  • Cần bản Windows 7 Ultimate, Professional, hay Enterprise.
  • Kiểm tra danh sách tương thích trong tài liệu của NAS Synology

1. Thực hiện backup trên Windows như bình thường, chỉ có nơi lưu data là con NAS

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology

2. Chọn Save on a network để trỏ tới NAS

3. Nhập theo đường dẫn tới folder shared hoặc IP của NAS

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology


4. Tiếp tục click click Next Next and Finish

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology


IV. Khôi phục data cho máy


Giống hệt cách bạn restore data trên Windows 7 thôi, khác cái là nơi lưu data là con NAS.

Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology 

Chúc các bạn thành công.

Related Posts