22 tháng 10, 2018

Tối ưu hình Ảnh đăng Blog bằng JPEGTRAN

Tags


Khi test blog, website, bạn thường gặp vấn đề khiến blog/website của bạn bị điểm thấp, đó chính là dung lượng ảnh trên blog, và thường thì Google sẽ chỉ đích danh file ảnh nào cần được tinh chỉnh, tối ưu với một tool được gợi ý: jpegtran!Các bạn có thể tải trực tiếp trọn gói các phần mềm này, dùng cho thư mục Download nhé: jpegtran và optiPNG

Image optimization (tối ưu ảnh) gần đây được xem là thước đo quan trọng của Google khi chấm điểm và xếp hạng website. Hình ảnh có thể được tối ưu để giảm bớt dung lượng thừa trong khi vẫn giữ nguyên chất lượng hiển thị, thường được gọi là lossless. Mỗi bức ảnh giúp bạn tiết kiệm vài chục KB, hàng trăm ảnh nhân lên hàng ngìn lượt view sẽ giúp bạn tiết kiệm một lượng băng thông không nhỏ cũng như giúp người dùng thoải mái hơn khi không phài chờ lâu khi duyệt blog của bạn.

jpegtranOptiPNG là hai phần mềm thông dụng để xử lý ảnh với tiêu chí trên. Trong khuôn khổ bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng jpegtran, vì tôi vẫn thích dùng ảnh JPG cho blog hơn là PNG (tiết kiệm kha khá dung lượng). Phần mềm này rất gọn, nhẹ nhưng có điều nó không có GUI hỗ trợ nên bạn phải thao tác tối ưu ảnh qua câu lệnh. Để thực hành các bạn làm theo các bước sau:

1. Tải jpegtran.
2. Đặt file jpegtran.exe và các ảnh dạng JPEG bạn dự định tối ưu vào một thư mục nào đó, C:/Program Files/Image Optimization chẳng hạn (tạo thư mục OptimizeImage nếu bạn chưa có).

3. Mở cửa sổ Command Prompt bằng lệnh cmd và nhập vào dòng sau:
cd "C:/Program Files/Image Optimization"

rồi nhấn Enter.

4. Sau đó nhập đoạn code sau và nhấn Enter
jpegtran -copy none -optimize -progressive -outfile output.jpg jpegtran-optimization.jpg

Giải thích cú pháp:
  • -copy none: Copy no extra các markers từ file ảnh gốc from source file. Setting này loại bỏ tất cả các thông tin phụ kèm theo ảnh như comment, các thuộc tính, thông số ngày, giờ,... Bỏ hết cho đỡ nặng gánh.
  • -optimize: Thực hiện tối ưu và nội chuyển các tham số.
  • -progressive: Tạo file JPG chuẩn progressive.
  • -outfile name: Chỉ định tên cho đầu ra.
  • jpegtran-optimization.jpg: đây chính là tên đầy đủ của file gốc tôi dự định tối ưu.Cách trên đây sử dụng thủ công cho từng ảnh. Còn nếu bạn muốn thực hiện thao tác tự động cho toàn bộ ảnh trong một thư mục thì tiếp tục nhé.

Tối ưu ảnh cho toàn bộ thư mục ảnh


Chúng ta có thể tối ưu cho tất cả ảnh trong một thư mục bằng kỹ thuật có tên batch file. Giao thức này dễ thực hiện đồng thời lại nhanh hơn bởi chúng ta chỉ phải chạy file batch mỗi khi cần tối ưu. Bạn cần lưu ý là cách này sẽ ghi đè các file ảnh cũ nên bạn cần sao lưu ảnh gốc trước khi thực hiện. Dưới đây là các bước tạo batch file và tối ưu cho toàn bộ thư mục ảnh.

1. Tải jpegtran và OptiPNG.

2. Đặt file jpegtran.exeoptipng.exe vào thư mục C:/Program Files/Image Optimization (trong ví dụ của tôi).

3. Tạo một file txt mới, copy & paste đoạn code dưới đây vào.


@echo off
echo Optimizing JPEG ^& PNG Images...
cd "C:\Program Files\Image Optimization"
forfiles /s /m *.jpg /c "cmd /c @\"C:\Program Files\Image Optimization\jpegtran.exe\" -copy none -optimize -progressive -outfile @file @file"
forfiles /s /m *.png /c "cmd /c @\"C:\Program Files\Image Optimization\optipng.exe\" -o7 -strip all @file"
echo. & echo Process done!
pause

Ghi chú:
  • Để loại bỏ việc tối ưu cho các thư mục con, bỏ bớt tham số /s
  • Nếu bạn không có ảnh png thì sẽ bị lỗi báo, dù sao cũng chỉ là thông báo thôi. Nếu bạn muốn bỏ lỗi thì xóa bớt dòng PNG đi 

Lưu lại dưới cái tên optimize.bat, sau đó đặt file vào thư mục C:/Program Files/Image Optimization.

Chạy optimize.bat để tối ưu tất cả ảnh trong thư mục C:/Program Files/Image Optimization. Dưới đây là kết quả của tôi:Tuyệt vời chưa. Từ nay trở đi, bạn đã có thể thoải mái tối ưu ảnh của mình trước khi upload lên blog rồi. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối với khoản Optimize image trong mắt Windows.

Trong bài sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện tối ưu ảnh cho folder, image bằng menu context - chuột phải.

Related Posts