26 tháng 10, 2018

Hex Code của Một Số Màu Đẹp Để Trang Trí và Thiết Kế


Có nhiều lúc, bạn muốn dùng một màu nào đó hay hay, để làm nền Windows hoặc website,.. nhưng nghĩ mãi không ra hoặc không rõ Hex của màu đó là gì. Thôi thì tôi tạo một cái bài này để lưu trữ những màu đẹp đẹp, hay hay để cần thì xài.

Một số màu An toàn khi làm web
Màu theo tên gọi (là màu cũng nổi tiếng, có tên gọi riêng)
Một số màu thông dụng của color-hex

Related Posts