FAQs  • FAQ là gì?
  • IT Bình Dân là gì?FAQ là gì?

FAQs là từ viết tắt của Frequently Asked Questions (những câu hỏi thường gặp). Trước khi bạn muốn trao đổi vấn đề gì với IT Bình Dân thì bạn có thể thử xem trong đây có không, vì tôi sẽ cố gắng tập hợp các câu hỏi về đường lối hoạt động, chính sách, hay các thứ mà Blog hay được hỏi và tổng hợp đây kèm câu trả lời. Nếu vẫn chưa thỏa đáng hay không tìm thấy vấn đề của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tôi qua trang Contact - Liên hệ này nhé.


IT Bình Dân là gì?

IT Bình Dân là một trang blog về IT, hay chính xác hơn là về mảng MMO - Kiếm tiền Online, trong đó trọng tâm là về Kiếm tiền Online với Youtube, SEO, Web và các lĩnh vực có liên quan mật thiết và giúp ích nhiều cho MMO và nhất là mảng Kiếm tiền Online với Youtube như là chỉnh sửa biên tập video, audio, Photoshop, Camtasia, Adobe Premiere Pro, After Effect, v.v...

Ngoài ra tôi cũng sẽ cố gắng viết thêm các bài về mảng linh kiện, thiết bị phần cứng cũng như kiến thức của một người làm IT lâu năm như tôi, về các chủ đề Security, Networking, Database và Programming.

IT Bình Dân là một trang Blog phi lợi nhuận và không liên quan tới những vấn đề chính trị hay quan điểm chính kiến gì. Đơn giản chỉ là một trang web về IT theo cách Bình Dân.