Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Hướng dẫn Backup dữ liệu từ PC lên NAS Synology

Synology NAS có thể đóng vai trò như một trung tâm lưu trữ các dữ liệu backup từ các máy PC trong văn phòng hay gia đình bạn. Với các ứng dụng backup được cài trên máy tính, việc backup dữ liệu tự động có thể chạy ở chế độ nền, và cá dữ liệu backup được lưu trên NAS Synology ở dạng các phiên bản, sẽ cho phép bạn restore lại các phiên bản cụ thể của dữ liệu backup trong trường hợp bị mất dữ liệu.

Tham khảo bài:
How to back up data from Windows computer to Synology NAS using Windows or 3rd party applicationsBài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập một nhiệm vụ backup và restore dữ liệu giữa PC và NAS Synology bằng cách sử dụng ứng dụng Synology Data Replicator 3 và ứng dụng backup có sẵn của Windows.


  • Bạn đã cài đặt hoàn chỉnh phần cứng của Synology NAS.
  • Đã cài đặt hoàn tất hệ điều hành DSM trên NAS Synology.
  • Đã tạo các volume và shared folder.
  • Tạo local user và phân quyền cho user truy cập các shared folder.
  • Truy cập NAS Synology trong môi trường Windows trong mạng nội bộ.


Data Replicator là một ứng dụng miễn phí được Synology phát triển để thực hiện việc backup dữ liệu từ máy PC đến các NAS Synology. Bạn có thể restore một phiên bản cụ thể của dữ liệu backup khi bạn cần. Ngoài ra, bạn có thể cài Data Replicator 3 trên nhiều máy PC trong mạng nội bộ cho thực hiện backup về một NAS Synology để lưu trữ dữ liệu backup tập trung.

I. Backup dữ liệu từ PC với Data Replicator


1. Download và install Data Replicator 3 trên máy PC.

2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chọn nơi lưu dữ liệu backup ở NAS Synology (backup destination) và những dữ liệu nguồn cần backup (source folder) trên máy PC.


Ghi chú: nơi lưu dữ liệu backup có thể là NAS Synology, một ổ cứng gắn ngoài nối với máy PC của bạn hay bất kì một máy PC khác trong mạng LAN có thể kết nối thông qua giao thức CIFS.

3. Chọn một nút trong các phương thức backup bên dưới:

  • Immediate: chọn nút này để thực hiện nhiệm vụ backup ngay lập tức. Chế độ backup tự động không được hỗ trợ ở phương thức này.
  • Sync: chọn nút này để Data Replicator thực hiện nhim vụ backup và tiếo tục theo dõi các thư mục dữ liệu nguồn cần backup trên máy PC của bạn. Mọi thay đổi trên dữ liệu nguồn sẽ được đồng bộ về NAS Synology. Bạn cũng có thể chọn Stop Sync để dừng việc theo dõi và đồng bộ dữ liệu của thư mục nguồn với NAS Synology.
  • Schedule: chọn nút này và lập lịch backup như bạn mong muốn (daily, weekly, monthly) để Data Replicator thực hiện lịch backup tự động.Khi việc thiết lập hoàn tất, Data Replicator sẽ thực hiện nhiệm vụ backup hoặc tác vụ đồng bộ theo lịch mà bạn đã lựa chọn.


II. Restore dữ liệu cho PC với Data Replicator


1. Mở ứng dụng Data Replicator, click chọn Restore, sau đó chọn một trong 2 nút Start có trên màn hình. Mỗi nút Start này sẽ cho phép bạn trỏ tới hoặc tìm kiếm dữ liệu backup để tìm ra phiên bản backup cụ thể mà bạn muốn restore.2. Click Next, chọn dữ liệu backup của PC, và click Next.3. Trỏ tới hoăc tìm kiếm phiên bản của file mà bạn muốn restore, tick vào ô để chọn các file, sau đó click Next.4. Chỉ định đường dẫn để restore các file đã chọn. Đường dẫn có thể là đường dẫn nguyên thuỷ của các file hoặc bất kì đường dẫn nào trên máy PC của bạn. Click Finish để Data Replicator thực hiện nhiệm vụ restore.Synology DiskStation cũng hỗ trợ ứng dụng backup có sẵn của Windows. Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập việc backup dữ liệu từ PC sang NAS Synology với Windows 7.

Ghi chú:

  • Để backup với Windows 7, phiên bản Windows của bạn phải là Ultimate, Professional, hoặc Enterprise.
  • Để xem danh sách tương thích của Windows có thể thực hiện backup dữ liệu tới NAS Synology, bạn xem tại đây. 


III. Backup dữ liệu với Windows 7


1. Làm theo hướng dẫn của Microsoft để mở Backup and Restore, sau đó cấu hình backup tự động từ Windows 7 đến NAS Synology.


2. Khi chương trình hỏi bạn chọn nơi lưu dữ liệu backup, click Save on a network để lựa chọn NAS Synology.

3. Khi cửa sổ xuất hiện, bạn hãy nhập đường dẫn Synology_Server_NameShared_Folder_Name hoặc Synology_Server_IPShared_Folder_Name và nhập thông tin đăng nhập của user có quyền Read/Write lên các shared folder.4. Click OK và làm theo những hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành quá trình thiết lập.

IV. Restore dữ liệu backup cho PC


Làm theo hướng dẫn của microsoft để tìm và chọn file bạn muốn restore, sau đó thực hiện restore file cho PC.

 

Theo internet

Related Posts